Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η περιγραφή του ερευνητικού έργου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2022 ώρα 8.30 μέχρι και την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr με κοινοποίηση στο kritikaki@uoc.gr.