Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία».

Υποβολή αιτήσεων με δικαιολογητικά: 19/08/2019 έως και 6/09/2019