Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων 3 τακτικών μελών και 9 αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) Π.Κ.