Προπτυχιακό Σεμινάριο Ε. Ματθιόπουλου, ΙΤΔ 328 Ο ρεαλισμός στη ζωγραφική: από τον Κουρμπέ στον Φωτορεαλισμό, Ανακοίνωση έναρξης

Το Προπτυχιακό σεμινάριο που θα προσφέρει κατά το χειμερινό εξάμηνο ο κ. Ευγένιος Ματθιόπουλος, ΙΤΔ 328: Ο ρεαλισμός στη ζωγραφική: από τον Κουρμπέ στον Φωτορεαλισμό, θα αρχίσει την Πέμπτη 7/10/2021, στις 11.30.
Οι αιτήσεις για την παρακολούθησή του θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στον διδάσκοντα κατά την 1η συνάντηση (7/10/2021).
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα υποβάλλουν αίτηση για να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο της Βεβαίωσης Εμβολιασμού τους κατά του COVID-19 αν έχουν εμβολιαστεί.