Προκύρηξη τεσσάρων (4) υποτροφιών DAAD για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα πανεπιστήμια του Βερολίνου

Δύο (2) υποτροφίες για τετραετή προγράμματα διδακτορικών σπουδών με θέμα “Landscape Archaeology and Architecture” (LAA) εδώ, και δύο (2) υποτροφίες για τετραετή προγράμματα διδακτορικών σπουδών με θέμα “Ancient Objects and Visual Studies” (AOViS) εδώ. Τα διδακτορικά προγράμματα προσφέρονται από κοινού από τα δύο πανεπιστήμια του Βερολίνου Γερμανίας (Humboldt, Freie), σε συνεργασία και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κρατιδίου του Βερολίνου-Βραδεμβούργου. Τα προγράμματα επιτρέπουν συν-επίβλεψη των σπουδών με ελληνικά πανεπιστήμια.