Προκήρυξη βραβείου ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του βραβείου Νέου Ερευνητή/Νέας Ερευνήτριας για το έτος 2022.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Νέου Ερευνητή/Νέας Ερευνήτριας».