Προκήρυξη Βραβείου «Μενέλαος Παρλαμάς» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Οι εργασίες των υποψηφίων, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό στο οποίο θα αναφέρεται το σεμινάριο και ο διδάσκων / η διδάσκουσα υπό την επίβλεψη του οποίου εκπονήθηκαν, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως τις 08-02-2021, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (dean@phl.uoc.gr), η οποία θα ανακοινώσει τη σύνθεση των επιτροπών κρίσεως των εργασιών έως τις 26-02-2020.