Προκήρυξη βραβείου ΕΡΕΥΝΑΣ έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του βραβείου ΕΡΕΥΝΑΣ για το έτος 2022.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022 με την ένδειξη: «για το βραβείο Έρευνας».