Προκήρυξη βραβείου ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του βραβείου Άριστης Διδακτορικής Διατριβής για το έτος 2022.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Άριστης Διδακτορικής Διατριβής».