Προκήρυξη «Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ», ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 το «Βραβείο Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ» (ΦΕΚ 2911/Β/08.06.2022). Σκοπός του Βραβείου είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα που εκπονούν στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής τους Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ) των ενταγμένων στο ΚΕΜΕ-ΠΚ εργαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Το Βραβείο χορηγείται σε ΥΔ που έχουν εκπονήσει ερευνητική εργασία άριστης ποιότητας και υψηλής απήχησης στο πεδίο τους και την οποία θα παρουσιάσουν με τη μορφή είτε προφορικής είτε αναρτημένης ανακοίνωσης σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό/διεθνές συνέδριο με κριτές. Η εργασία μπορεί να αποτελεί είτε μέρος της Διδακτορικής Διατριβής είτε να αφορά σε ολόκληρη τη Διδακτορική Διατριβή.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.