Προκήρυξη προγράμματος Erasmus+ για φοιτητές/αποφοίτους και ενημερώσεις Φεβρουαρίου

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν την προκήρυξη του Προγράμματος Erasmus+ για φοιτητές/αποφοίτους, που αφορά μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, καθώς και τις προγραματισμένες ενημερώσεις από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Προκήρυξη Erasmus+ 2020-21

Ενημερώσεις από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/2/2020.