Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 09:30
  • Κλασική Αρχαιολογία: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, στις 11:30
  • Προϊστορική Αρχαιολογία: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, στις 11:00

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν δια ζώσης την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 (οι γραπτές εξετάσεις, 11:00 και 17:00 ξένη γλώσσα) και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 (οι προφορικές εξετάσεις από τις 10:30).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023.