ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1/10: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης θα πραγματοποιηθούν με σύστημα εξ αποστάσεως ως εξής: η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00-20:30 και η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.30-13.30.
Αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα εξ αποστάσεως σύνδεσης θα σταλούν έγκαιρα στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των υποψηφίων (εκείνες που δήλωσαν με την αίτηση τους) μέχρι και την Τετάρτη 30/9.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00 (και οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις).

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Οι εξετάσεις στο ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές θα διενεργηθούν γραπτά και προφορικά με τον καθιερωμένο τρόπο για όσους υποψηφίους μπορούν να παρευρίσκονται στο Ρέθυμνο. Οι υποψήφιοι που κρίνουν ότι δεν μπορούν να προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο την ημέρα της εξέτασης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19, μπορούν να εξεταστούν την ίδια ώρα εξ αποστάσεως. Αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα εξ αποστάσεως σύνδεσης θα σταλούν έγκαιρα στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των υποψηφίων (εκείνες που δήλωσαν με την αίτηση τους).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:
Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 09:30
Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00
Προϊστορική Αρχαιολογία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, 13.00-15.30: γραπτή εξέταση, 16.00-17.00: μετάφραση-εξέταση ξένης γλώσσας, 19.30: προφορική εξέταση

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ“: Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη και αλλαγή των υγειονομικών δεδομένων για την επιδημία του Covid-19, οι προγραμματισμένες για τις 5/10 γραπτές και προφορικές εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ-Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Προϊστορική Αρχαιολογία θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεως. Αναλυτικές οδηγίες και τα βήματα εξ αποστάσεως σύνδεσης θα σταλούν έγκαιρα στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των υποψηφίων (εκείνες που δήλωσαν με την αίτηση τους).

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ“: Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, κατεύθυνση αρχαία ιστορία, θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει ο COVID-19. Οι υποψήφιοι θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες μέσω email για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 09.30.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (οι γραπτές εξετάσεις, στις 11:00 και 17:00) και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 (οι προφορικές εξετάσεις σε ώρες που προσδιορίζονται από την προηγούμενη μέρα).

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, οι εξετάσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, που προβλέπονταν να γίνουν την 30/9 και την 1/10, δεν θα γίνουν με φυσική παρουσία αλλά εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Οι γραπτές εξετάσεις και η γλωσσική εξέταση θα γίνουν, όπως προβλέπονταν, το πρωί της Τετάρτης 30/9 και η προφορική εξέταση καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνουν την επομένη, Πέμπτη 1/10. Ο συντονιστής του προγράμματος θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους
τηλεφωνικά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να τους ενημερώσει για τον ακριβή τρόπο εξέτασης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλάξει την ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και το τηλέφωνό τους παρακαλούνται να ενημερώσουν αμέσως ΚΑΙ την γραμματεία (τηλ.28310.77379, tzanoudaki@uoc.gr) ΚΑΙ τον συντονιστή του Προγράμματος petmezas@uoc.gr).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.