Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00 (και οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:
Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 09:30
Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00
Προϊστορική Αρχαιολογία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (οι γραπτές εξετάσεις, στις 11:00 και 17:00) και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 (οι προφορικές εξετάσεις σε ώρες που προσδιορίζονται από την προηγούμενη μέρα).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.