Προκήρυξη διενέργειας εκλογών & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την Προκήρυξη διενέργειας εκλογών & την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2024.