Προκήρυξη 1 Προπτυχιακής Υποτροφίας Κληροδοτήματος Χατζόπουλου ΙΚΥ

Το Ι.Κ.Υ. ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας υποτροφίας χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε  προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31-3-2020.

Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας