Πολυτεχνείο Κρήτης- Π.Μ.Σ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2019-20

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»

Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά»

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση https://e-graduate.tuc.gr/ το διάστημα από 10 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Αφίσα ΠΜΣ «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος»

Αφίσα ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος»

Ενημερωτικό φυλλάδιο