ΠΜΣ Βυζαντινές & Μεσαιωνικές Σπουδές, Άσκηση Μεσαιωνικά Λατινικά και Λατινική Παλαιογραφία ΙΙ, Ανακοίνωση έναρξης (Ελένη Σακελλαρίου)

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές», κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 θα προσφερθεί Άσκηση με θέμα «Μεσαιωνικά Λατινικά και Λατινική Παλαιογραφία ΙΙ» με κωδικό ΒΣ106. Η Άσκηση αποτελεί συνέχεια του πρώτου μέρους που προσφέρθηκε το χειμερινό εξάμηνο του 2019, οι φοιτητές όμως μπορούν να την παρακολουθήσουν και αυτοτελώς γιατί στις πρώτες συναντήσεις θα μελετηθούν γραφές ευανάγνωστες όπως η καρολίδεια μικρογράμματη. Στόχος είναι μια πρώτη επαφή των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη λατινική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε αφηγηματικές πηγές όσο και σε έγγραφα στη μεσαιωνική Ευρώπη, αλλά και με την εξέλιξη της λατινικής γραφής μέσα από παραδείγματα χειρογράφων και εγγράφων της περιόδου.

Η Άσκηση θα γίνεται κάθε Παρασκευή και η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 15.00 μέσω Teams (κωδικός: nzt9tup).

Όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν ως άσκηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία (tzanoudaki@uoc.gr) για να προστεθεί στη δήλωσή τους για το ΧΕΙΜ 2020-2021.