ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές σπουδές | Εργαστήριο Μελέτης: Προκλήσεις και δυνατότητες της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας | 18/12/21, 10:00-16:30

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης BYZMOLAΒ Byzantine Mountain OpenLab – Exploring mountainous fortified context in Byzantine Mediterranean και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 10.00 έως 16.30) στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Αφίσα

Πρόγραμμα