Πίνακας επιλαχόντων για στέγαση – Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης με τον πίνακα επιλαχόντων για στέγαση (όλες οι κατηγορίες δικαιούχων).