Οδηγίες για την προφορική εξέταση στο μάθημα ΑΙΣ212 (Κ. Παναγοπούλου)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΙΣ212: ΑΠΟ ΤΗ RES PUBLICA ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ & Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Κ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)            

1. Η εξέταση θα γίνει στις 23.09.2021, στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Teams, στην αίθουσα του μαθήματος: μπαίνετε μόνο με την ιδρυματική σας ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλ. *@uoc.gr, και περιμένετε δική μου κλήση. Κωδικός μαθήματος: 9v7nhaf

2. Οι εγγεγραμμέν@ς φοιτητ@ς που δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link) για να δηλώσετε ημέρα και ώρα εξέτασης:

https://doodle.com/poll/66qap78mtv76dhiq?utm_source=poll&utm_medium=link

3. Πατήστε το ‘+’ στην ένδειξη ‘1 participant’. Δηλώστε το ΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ σας ΜΟΝΟ, με μικρά γράμματα και με ένα κενό, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις προτεινόμενες ώρες εξέτασης, μέχρι τη Δευτέρα 20.09.2021, στις 20:00 το βράδυ. Μην ξεχάσετε μετά τη δήλωση να πατήσετε το πράσινο κουμπάκι “send”, για να κατοχυρώσετε την καταγραφή σας (βλ. παράδειγμα). Εάν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή έως τη Δευτέρα 20.09.2021, στις 20:00, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

6. Ελέγξτε την Τετάρτη 22.09.2021 το τελικό πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης (στο ίδιο link), γιατί ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές στις ομάδες. 

4. Η εξέταση θα διαρκεί μέχρι μισή ώρα για κάθε ομάδα. Σε κάθε ομάδα εξέτασης μπορούν να συμμετέχουν έως ΕΞΙ φοιτητές.

5. Παρακαλώ να βρίσκεστε στον ιστότοπο του μαθήματος τουλάχιστο μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη: εάν μια ομάδα τελειώσει νωρίτερα, ή εφόσον υπάρχουν κενά, θα μπορείτε να κερδίσετε χρόνο εξεταζόμενοι νωρίτερα.

7. Κανείς δε θα μπορεί να εξεταστεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που έχει δηλώσει. Η μη προσέλευση κατά το χρόνο που έχει οριστεί συνεπάγεται ότι ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα εξεταστεί στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Αμοιβαίες αλλαγές δεν επιτρέπονται.

9. Θα σας ζητηθεί να επιδείξετε τη φοιτητική σας ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία. Ισχύουν οι κανονισμοί (του ΠΚ και του Τμήματος Ι&Α) για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Η κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής, μέσω της οποίας θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα Teams, παραμένουν συνεχώς ανοιχτά, με καθαρό το φόντο του περιβάλλοντα χώρου, διαφορετικά θα είναι άκυρη η εξέταση.

10. Oι φοιτητές που θα εξεταστούν προφορικά με βάση δήλωσή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο φοιτητών παρακαλούνται να βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος (πλατφόρμα Teams) στις 14.00 (δε χρειάζεται να το δηλώσουν).

H ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης εναπόκειται στη συνεργασία σας. Εύχομαι σε όλ@ς καλή προετοιμασία!

Με πολλούς χαιρετισμούς,

Κατερίνα Παναγοπούλου