Οδηγίες για την προφορική εξέταση στο μάθημα ΑΙΣ176: Πτολεμαϊκή & Ρωμαϊκή Αίγυπτος (Διδάσκουσα: Κ. Παναγοπούλου)

1. Η εξέταση θα γίνει στις 22.06.2021 & 23.06.2021: μπαίνετεστην πλατφόρμα Teams, στην αίθουσα του μαθήματος, μόνο με την ιδρυματική σας ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλ. *@ia.uoc.gr, & περιμένετε δική μου κλήση. Κωδικός μαθήματος: sacw2vv  

2. Οι εγγεγραμμέν@ς φοιτητ@ς που δηλώσατε συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε έναν από τους δύο συνδέσμους (links) για να δηλώσετε ημέρα και ώρα εξέτασης:

Για τις 22.06, https://doodle.com/poll/cstn4w5s6pf68g7r?utm_source=poll&utm_medium=link

Για τις 23.06, https://doodle.com/poll/w998aprtyu2syhmf?utm_source=poll&utm_medium=link

3. Πατήστε το ‘+’ στην ένδειξη ‘1 participant’. Δηλώστε το ΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ σας ΜΟΝΟ, με μικρά γράμματα και με ένα κενό, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις προτεινόμενες ώρες εξέτασης, μέχρι την Παρασκευή 4.6.2021, στις 20:00. Μην ξεχάσετε μετά τη δήλωση να πατήσετε το πράσινο κουμπάκι “send”, για να κατοχυρώσετε την καταγραφή σας (βλ. παράδειγμα). Εάν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή ως την Παρασκευή 4.6.2021, στις 20:00, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

4. Επιβεβαιώστε από τη Δευτέρα 7.06.2021 την ημέρα και ώρα εξέτασής σας (στο ίδιο link). 

5. Η εξέταση θα διαρκεί μέχρι μισή ώρα για κάθε ομάδα (των ΕΞΙ (6) ατόμων).

6. Παρακαλώ να βρίσκεστε στον ιστότοπο του μαθήματος τουλάχιστο μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη: εάν μια ομάδα τελειώσει νωρίτερα, ή εφόσον υπάρχουν κενά, θα μπορείτε να κερδίσετε χρόνο εξεταζόμενοι νωρίτερα.

7. Κανείς δε θα μπορεί να εξεταστεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που έχει δηλώσει. Η μη προσέλευση κατά το χρόνο που έχει οριστεί συνεπάγεται ότι ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα εξεταστεί στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Αμοιβαίες αλλαγές δεν επιτρέπονται.

8. Θα σας ζητηθεί να επιδείξετε τη φοιτητική σας ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία. Ισχύουν οι κανονισμοί (του ΠΚ και του Τμήματος Ι&Α) για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Η κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής, μέσω της οποίας θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα Teams, παραμένουν συνεχώς ανοιχτά, με καθαρό το φόντο του περιβάλλοντα χώρου, διαφορετικά θα είναι άκυρη η εξέταση.

9. Oι φοιτητές που θα εξεταστούν προφορικά με βάση δήλωσή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο φοιτητών παρακαλούνται να βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος (πλατφόρμα Teams) την Τρίτη 22.6.2021, στις 14.00 (δε χρειάζεται να δηλώσουν στις παραπάνω ιστοσελίδες).

H ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης εναπόκειται στη συνεργασία σας.  Εύχομαι σε όλους/ες καλή προετοιμασία!

Με πολλούς χαιρετισμούς,

Κατερίνα Παναγοπούλου