Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΑΜΚ-ΠΑΡ 159, διδ. Ά. Καρναβά

Οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο, που δεν έχουν δηλώσει ακόμα την προτίμησή τους για το μάθημα (και δεν έχουν κάνει ακόμα γνωστή την παρουσία τους στη διδάσκουσα), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί της (<karnava@uoc.gr>). Το σεμινάριο διεξάγεται κάθε Τρίτη, 17.30-20.30, και έχει ξεκινήσει.