Κωδικός στο Teams της παράδοσης ΙΤΔ 172 του κ. Ματθιόπουλου

H παράδοση του κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλου, ΙΤΔ 172: «Ρεαλιστικές τάσεις στη γαλλική τέχνη του19ου αιώνα: από τον Κουρμπέ στον Μανέ», θα αρχίσει την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου (17.30), μέσω της πλατφόρμας Teams.
Κωδικός του μαθήματος: 73mrokp