Κωδικοί μαθημάτων κ. Κοκκινάκη στο MS-Teams για το εαρινό εξάμηνο

Η παράδοση του κ. Κοκκινάκη ΙΝΧ 217: Το νόμισμα στις νεότερες κοινωνίες θα αρχίσει τη Δευτέρα 15/2 στις 11.30. Κωδικός στο Teams: qdsukq6

Το σεμινάριο του κ. Κοκκινάκη ΙΝΧ 335: Εισαγωγή στη βιοοικονομία θα αρχίσει την Πέμπτη 25/2 στις 11.30. Κωδικός στο Teams: pyexjqt