Κατάλογος φοιτητών/τριών που καλούνται για ορκωμοσία, 20/11/19

Δείτε εδώ τον κατάλογο των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος που καλούνται για ορκωμοσία την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο Δ3.