ΙΜΧΑ222: Μάθημα επάρκειας

Το μάθημα ΙΜΧΑ222 «Παιδεία και εκπαίδευση κατά τον Μεσαίωνα, 8ος– 14ος αι.» της κ. Κορρέ συγκαταλέγεται στα μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας. Για τις/τους φοιτήτριες/τές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2015-16 και 2016-17 εντάσσεται στη θεματική ενότητα Α ΙΙΙ (Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής-Ιστορία της Εκπαίδευσης). Για τις/τους φοιτήτριες/τές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 2017-18 και εξής το μάθημα εντάσσεται στην ενότητα Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης (Ιστορία της εκπαίδευσης).

 Για τις/τους φοιτήτριες/τές του πρώτου έτους που θα το επιλέξουν δεν θα υπολογιστεί ως μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας αλλά ως μάθημα επιλογής του Τμήματος.