ΙΚΥ: Χορήγηση 2 Προπτυχιακών Υποτροφιών από το Κληροδότημα “Κλέαρχος Τσουρίδης”, ακαδ. έτος 2018/19

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν: α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χορήγησης δύο (2) θέσεων υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Κλεάρχου Τσουρίδη”, β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και γ) έντυπο της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15-2-2021.

Ανακοίνωση Προκήρυξης “Κλέαρχος Τσουρίδης”

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας