Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ: Ματαίωση 16oυ προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη ανακοινώνει την ματαίωση του 16ου προγράμματος Υποτροφιών «Μελίνα Μερκούρη-Jules Dassin» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.