Γνωστοποίηση απόφασης ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών για φοιτητική εκπροσώπηση στη Συνέλευση των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ τη Γνωστοποίηση απόφασης ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των 15 Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση ανάκλησης προκηρύξεων διενέργειας εκλογών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των 15 Τμημάτων και της Μονοτμηματικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.