Φοιτητές και φοιτήτριες που επιλέχθηκαν για το σεμινάριο ΒΑΡ381 (κ. Τσιγωνάκη)

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των φοιτητών και φοιτητριών που γίνονται δεκτοί/ές στο σεμινάριο της κ. Χριστίνας Τσιγωνάκη ΒΑΡ 381: «Τοπογραφία και αστική ανάπτυξη της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.-1453)».

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα ανακοινώνονται στη σελίδα του σεμιναρίου στο e-learn: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2656