Εξέταση μαθημάτων ΤΟΥ 135 και ΤΟΥ 145 στο πλαίσιο της τρίτης εξεταστικής περιόδου: 29/1/21

Η εξέταση των μαθημάτων ΤΟΥ 135 και ΤΟΥ 145 στο πλαίσιο της τρίτης εξεταστικής περιόδου θα γίνει προφορικά μέσω της πλατφόρμας Teams την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, 10.30-12.00 για το ΤΟΥ 135 και 12.00-14.00 για το ΤΟΥ 145.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.