Εξ αποστάσεως μαθήματα Παρασκευά Ματάλα

Ο Παρασκευάς Ματάλας έχει ξεκινήσει τα εξ αποστάσεως μαθήματα, μέσω του Microsoft Teams, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Παράδοση: Ελληνική ιδεολογία και ιστοριογραφία στον 19ο αιώνα (ΙΝΧΑ-160), Δευτέρα, 11:30-14:30.

Σεμινάριο: H ιστορία μέσα από τις εφημερίδες (ΙΝΧΑ-342), Πέμπτη, 17:30-20:30.