Εργαστήριο καταγραφής πήλινων λύχνων (ανασκαφή Ελεύθερνας, Τομέας ΙΙ-Κεντρικός)

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ”Εργαστήριο καταγραφής πήλινων λύχνων (ανασκαφή Ελεύθερνας, Τομέας ΙΙ-Κεντρικός)” με κωδικό ΒΣ-ΒΑΡ165, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σπίτι του Τομέα από 12-17/06/2023, να δηλώσουν συμμετοχή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση eleutherna.ii@gmail.com μέχρι τις 09/06/2023.