Επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019 στα ΠΜΣ του Τμήματος

Με απόφαση της συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος της 20/2/2019 επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία», «Ιστορία της Τέχνης», «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»και «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία», ως εξής:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Κλασική Αρχαιολογία»:

Χρυσή Πανηγυράκη

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Προϊστορική Αρχαιολογία»:

Γεωργία Θεοδωράκη

Μιχαήλ Καψούλιος

Ελένη Νεοφύτου

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Αρχαία Ιστορία»:

Λυδία Ιφιγένεια Πάγκαλη

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Επιτυχόντες:

Νικόλαος Καραπέτσας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Βυζαντινή Ιστορία»:

Δεν υπήρξαν υποψηφιότητες.

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης»:

Ιωάννης Τζερεμές

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης»:

Πολυξένη Προκοπάκη

Αλκυώνη Χαμαλάκη

Μαρία-Αργυρώ Χατζηαθανασίου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Επιτυχόντες:

Νικόλαος Καστρινάκης

Δέσποινα Νιωτάκη