Επικαιροποίηση επιλογής φοιτητριών/τών στο σεμινάριο ΤΟΥ 353 (Φ. Μουδόπουλος-Αθανασίου)

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο (10/10/2022) κατάλογο με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιλέχθηκαν στο σεμινάριο ΤΟΥ 353 του διδάσκοντος Φ. Μουδόπουλου-Αθανασίου.