Επιλογή φοιτητών ΙΜΧ-312 (Σεμινάριο κ. Νάιδου)

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τους/τις επιλεγέντες/χθείσες φοιτητές/τριες στο σεμινάριο του κ. Μ. Νάιδου ΙΜΧ 312 – Το περιθώριο στον Μεσαίωνα: Μειονότητες, πένητες, αιρετικοί, παρίες.