Επανέναρξη σεμιναρίου ΒΙΣ 307 και παράδοσης ΒΙΣ 124 (κ. Μουστάκα) με τηλεδιασκέψεις

Ανακοινώνεται ότι το σεμινάριο ΒΙΣ 307 επανεκκινά την Τρίτη 31/3/2020, την συνήθη ώρα διεξαγωγής του. Η παράδοση ΒΙΣ 124 επανεκκινά με ανάπληρωση την Παρασκευή 3/4/2020, 8.30 – 11.30, και στη συνέχεια θα διεξάγεται κανονικά από Δευτέρα 6/4/2020. Και το σεμινάριο και η παράδοση θα διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος teams.
Ο διδάσκων