Ενημέρωση για τις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.

Η εξεταστική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και τελειώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) τον Κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

(β) το Ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

(γ) το Προσωρινό πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (όπου αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης)

Στη συνέχεια, σας παρακαλούμε να μπείτε στην ιστοσελίδα του UoC-eLearn https://elearn.uoc.gr/mod/feedback/view.php?id=53926, στο μάθημα «Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου-Ιουλίου 2020 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας», και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση εκείνων των μαθημάτων στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε (εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτά). 

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στην πλατφόρμα eLearn μπορείτε να υποβάλετε από την Πέμπτη 4/6/2020 και ώρα 09:00 έως και τη Δευτέρα 8/6/2020 και ώρα 23:59. Η δήλωση είναι απαραίτητη για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους και είναι προϋπόθεση για να γίνετε δεκτές/οί στην εξέταση. 

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και θα σας γνωστοποιηθεί ο ακριβής χρόνος εξέτασής σας στις προφορικές εξετάσεις από τον κάθε διδάσκοντα.

Οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος θα εκδώσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων τους.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως εξέταση καλείστε να ενημερώσετε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου με ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού) τη γραμματεία του Τμήματος.