Ενημέρωση για τη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις:

http://news.uoc.gr/news/2020/06-08/Εγγραφο_Πρύτανη.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/06-08/nomos_44852017.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/06-08/Υ.Α.153348_Ζ1_ΦΕΚ_Β_3255.pdf

http://news.uoc.gr/news/2020/06-08/ΦΕΚ_3969_Β_13.11.17_τροποποιητική_Υ.Α.pdf