Ενημέρωση για εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ003 και ΕΜ006 (Αλ. Μαριδάκης)

Τα εξ αποστάσεως εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ003 “Προχωρημένες δεξιότητες σε εφαρμογές πληροφορικής και χρήση υπολογιστή” και ΕΜ006 «Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS) και σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD)» συνεχίζονται κανονικά μέσω της εφαρμογής TEAMS, βάσει των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί.

Τα online meetings θα γίνονται ως εξής: ΕΜ-003 (κάθε Δευτέρα 9.30 -11.30) και ΕΜ-006 (κάθε Παρασκευή 9.30 -11.30).

Έχουμε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα (30/3/2020) αφού επικοινώνησα μέσω email με όσους φοιτητές είχαν δηλώσει την συμμετοχή τους, πριν την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται σε όσους φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν τα είχαν δηλώσει ότι μπορούν να το κάνουν τώρα κι έτσι να παρακολουθήσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα αξιοποιώντας το χρόνο που έχουν. Για τον παραπάνω λόγο καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα για να προστεθούν στην ηλεκτρονική τάξη. Το διδακτικό υλικό, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα, θα διατίθενται στο Elearn για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στα μαθήματα αυτά. 

Αλ. Μαριδάκης