Ενημέρωση για έναρξη Ομάδας διαχείρισης άγχους για τον Covid-19

Στα πλαίσια της στήριξης των φοιτητών για τον COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής με αποστολή της φόρμας δήλωσης στο rskf_psy@uoc.gr.

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αφίσα

Φόρμα Δήλωσης