Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα Φιλοσοφικής Σχολής, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών –
Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.