Έναρξη τηλεδιασκέψεων μαθημάτων Αρχαίας Ιστορίας (Παναγοπούλου & Μοράκης)

Τα μαθήματα αρχαίας ιστορίας για το εαρινό εξάμηνο θα συνεχιστούν από την εβδομάδα της 30.03.2020 με τηλεδιασκέψεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Τeams, ως εξής:

Προπτυχιακές Παραδόσεις

ΑΙΣ-526, Ο 4ος π.Χ.αι. (Μοράκης): κωδικός 4ο67cqh. Πέμπτη 17.30-20.30, ώρες συνεργασίας: Πέμπτη, 15.30-17.30.

ΑΙΣ-604, Από τον Οκταβιανό Αύγουστο ως τον Διοκλητιανό: θεσμοί των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (Παναγοπούλου): κωδικός k2fta2k. Τρίτη 11.30-14.30, ώρες συνεργασίας: Τρίτη, 15.00-17.30.

Προπτυχιακό Σεμινάριο (Μοράκης)

ΑΙΣ-352, Όψεις της ανθρώπινης κινητικότητας στην αρχαία Μεσόγειο: Παρασκευή 08.30-11.30, ώρες συνεργασίας: Πέμπτη, 15.30-17.30.

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (Παναγοπούλου)

ΑΜΚ-ΑΙΣ150: Κοινωνικοοικονομικά αποτυπώματα του πολέμου στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο: κωδικός g2dc8s0. Δευτέρα 17.30-20.30, ώρες συνεργασίας: Τρίτη, 15.00-17.30.

1. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στα μαθήματα φοιτητές να γραφτούν στα αντίστοιχα μαθήματα της πλατφόρμας Teams, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος, http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2020/03/Βασικές-Οδηγίες-χρήσης-πλατφόρμας-τηλεσυνεργασίας.pdf, και χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει οριστεί για το κάθε μάθημα.

2. Στις ώρες συνεργασίας που δηλώνονται για το κάθε μάθημα ο διδάσκων/η διδάσκουσα θα είναι διαθέσιμος/η για τους φοιτητές στην αντίστοιχη σελίδα μαθήματος (όπου μπαίνετε με τον αντίστοιχο κωδικό). 

3. Υλικό για τα μαθήματα θα εξακολουθήσει να αναρτάται και να είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-learn. 

4. Οι διδάσκοντες θα είναι διαθέσιμοι για ερωτήσεις των φοιτητών, εκτός από emails, και στο chat της εφαρμογής Teams.