Έναρξη προπτυχιακού σεμιναρίου ΑΙΣ 390: Η Αθήνα κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (Κ. Παναγοπούλου)

Στο προπτυχιακό αυτό σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί έως 20 φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που είναι αναρτημένη ΕΔΩ, μαζί με την αναλυτική τους βαθμολογία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση panagop@uoc.gr, μέχρι την Πέμπτη, 7.10.2021, στις 20:00. Παρακαλείστε να ονομάσετε το αρχείο σας ως εξής: «ΑΙΣ390 Αίτηση Συμμετοχής». Η λίστα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 8.10.2021 και η πρώτη μας συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 11.10.2021 στις 17.30-20.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Εκπαιδευτικό υλικό θα διακινηθεί μέσα από την πλατφόρμα elearn.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τριτοετείς και μεγαλύτερ@ς φοιτητ@ς. Για να επιλεγείτε σε αυτό και να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε τις εργασίες θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει και περάσει δύο τουλάχιστον παραδόσεις αρχαίας ιστορίας (ΑΙΣ), να διαβάζετε αγγλικά και να είστε σε θέση να χειρίζεστε αρχαία ελληνικά κείμενα. Προσμετράται θετικά η γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (π.χ. γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά). Λαμβάνονται υπόψιν η βαθμολογία σας στις παραδόσεις και στα σεμινάρια ΑΙΣ, ο αριθμός των παραδόσεων ΑΙΣ (και η εξοικείωση με τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους), τυχόν σεμινάρια ΑΙΣ που έχετε παρακολουθήσει, προηγούμενη εξοικείωση με την ιστορία της αρχαίας Αθήνας και της Αττικής, και με την επιγραφική ή/και τη νομισματική, πόσο κοντά βρίσκεστε στην απόκτηση πτυχίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα προτιμήσουν να συμμετάσχουν σε άλλο σεμινάριο να ειδοποιήσουν έγκαιρα τη διδάσκουσα, για να μπορέσουν να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις.