Έναρξη παράδοσης ΒΙΣ 611 “Βυζάντιο και Ισλάμ”

Η παράδοση ΒΙΣ 611 “Βυζάντιο και Ισλάμ” του κ. Μουστάκα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 28/9, 8.30-11.30. Θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης με το σύστημα Teams στο οποίο έχει ανοιχτεί σχετική “τάξη”. Ο κωδικός εισόδου για τους φοιτητές είναι te1wdfy