Έναρξη παραδόσεων του INX 255 (Επιδημίες και κοινωνία, Ματάλας)

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Παρασκευά Ματάλα (INX 255, «Επιδημίες και κοινωνία») θα ξεκινήσουν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, στις 6 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας Teams.
Ο κωδικός είναι: d1yigqq