Έναρξη μεταπτυχιακού σεμιναρίου ΒΣ-ΒΑΡ 152 (Β. Φωσκόλου), 1/3/23

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΒΣ-ΒΑΡ 152: Μνημειακή ζωγραφική στην Κρήτη κατά την ύστερη μεσαιωνική εποχή (13ος – 15ος αι.) (Β. Φωσκόλου) θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023. Οι φοιτήτριες και φοιτητές που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο e-learn (https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=4119), όπου μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, βιβλιογραφία και υποστηρικτικό υλικό.