ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Έναρξη μεταπτυχιακού σεμιναρίου ΣΕΕΙ237 (Ε. Ζέη): 5/3/2021

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΣΕΕΙ237 Διαφωτισμός και ιστοριογραφικές συζητήσεις του 20ού και 21ου αιώνα ΙΙ της κ. Ελευθερίας Ζέη θα ξεκινήσει την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 (και όχι το Σάββατο 6 Μαρτίου όπως ανακοινώθηκε εκ παραδρομής αρχικά).