Έναρξη μεταπτυχιακού σεμιναρίου IT157 κ. Ιωάννου (13/10/20) και κωδικός Teams

Ο κωδικός για τη μέσω teams συμμετοχή στο μεταπτυχιακό σεμινάριο “Εικονογραφία και Εικονολογία. Πηγές και μεθοδολογία”, το οποίο θα ξεκινήσει στις 13.10, στις 11:30, είναι: 00zirbx

Π. Ιωάννου