Έναρξη μαθημάτων κ. Κορνέζου (παράδοση ΙΤΔ128 και σεμινάριο ΙΤΔ395)

Η παράδοση IΤΔ 128 «H ζωγραφική στις Κάτω Χώρες κατά τον 15ο και 16ο αιώνα» της κ. Κορνέζου θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1/10/2020 μέσω της εφαρμογής Teams. Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα είναι: 7tba84i.

Το σεμινάριο ΙΤΔ 395 «Θεωρίες της τέχνης (15ος-18ος αι.)» της κ. Κορνέζου για τους φοιτητές/τριες που θα έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7/10/2020 μέσω της εφαρμογής Teams. Ο κωδικός εισόδου στο μάθημα είναι: xo3uc3h.