Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων ΕΜ002 & ΕΜ004 (Α. Γκαζή): 28 & 29/9/2022, 9:15, εργαστήριο Η/Υ Φ.Σ.

Τα εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ002 Διαδίκτυο και ανθρωπιστικές επιστήμες & ΕΜ004 Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών (διδάσκουσα: Α. Γκαζή) θα ξεκινήσουν κανονικά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

  • ΕΜ002: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, 9:15, εργαστήριο Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής (μετά την αίθ. 12)
  • ΕΜ004: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, 9:15, εργαστήριο Η/Υ Φιλοσοφικής Σχολής (μετά την αίθ. 12)