Ε.Δ. Ματθιόπουλος: Ανακοίνωση παράδοσης σεμιναρίου ΙΤΔ 305, Εαρινό 2021

Οι φοιτήτριες/τητές του σεμιναρίου που προσέφερε ο κ. Ε. Δ. Ματθιόπουλος: ΙΤΔ 305 «Εισαγωγή στις θεωρίες και μεθόδους της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης» (εαρινό εξάμηνο 2021), θα πρέπει να στείλουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή (word) στο matthiopoulos@uoc.gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και να τις καταθέσουν επίσης σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του Τμήματος.